Terapi er en invistering

i dig, i din fremtid og i dem du holder af


Er du i tvivl om terapi er den rette løsning for dig?

Eller om hvilken terapeut du skal vælge?

Så kan vi tilbyde dig en telefonisk samtale hvor vi vil vejlede dig ud fra dine aktuelle behov.


Det er ganske uforpligtende.


Individuel terapi

Når et menneske beslutter sig for at gå i terapi, er det oftest, fordi det er stødt på forhindringer, der gør livet mere udfordrende at leve.
Angst, stress, depressionssymptomer, ensomhed og relationsproblematikker leder ofte folk til, at søge hjælp.

Man kan også være midt i en livskrise som ved skilsmisse, har mistet sit job, tabt arbejdsevne eller er i dyb sorg efter at have mistet en nærtstående.

Det kan også være en fastlåst adfærd, tankemønstre eller manglende evne til at ingå i sunde relationer.
 

Undertiden beskriver klienter, at de føler sig fanget i et hamstre hjul og har mistet kontakten til sig selv og med det, der er livgivende.

Andre gange er det mere ønsket om personlig udvikling som er drivkraften.


I samspillet med din terapeut  støttes du i, at sætte ord på din indre oplevede verden, reflektere bevidst over den og dine (måske) umødte behov – og herunder forandre på det, som står i vejen for det at have det godt med dig selv og andre.


Gennem terapi bliver det muligt at skabe nye perspektiver og måder at se dig selv, og dine relationer på.

Det skabes muligheder for ny meningsdannelse, forsoning med det svære og opløsning af fastlåste tanker, følelser og adfærd.


Par- og familieterapi
Få et trygt rum og en dedikeret tid til dig og den eller de du holder allermest af, og hvor I kan få talt om og udtrykt de ting, I ikke får gjort til hverdag. 

En par-og familieterapeut, kan ofte høre alt det I måske ikke længere selv er i stand til, fordi umødte behov, frustrationer og længsler undertrykkes, sløres eller gemmes væk under hverdagens krav, forpligtigelser og fastlåste mønstre.


I et samtaleforløb fokuseres der på jeres dynamik, samspil og roller i familien, og I får mulighed for at kunne få øje på jeres forskelligheder og ligheder, og hvor I er stærke og hvor I måske misforstår hinanden. I støttes nænsomt og guides i, at komme ind til kernen af det, der virkelig betyder noget for jer, og over tid, vil I igen kunne nå hinanden, på en mere udviklende og nærende måde - og det er dér den samlende kraft for jer som familie eller par ligger gemt.

Det kan være svært at tage det første skridt og kontakte en par- eller familieterapeut, da det også er en erkendelse af, at alt måske ikke er som man drømte om eller håbede på i parforholdet eller i den måde I er en familie på.


Men når man beslutter sig for at gå i terapi som par eller familie så er det også en måde at vælge hinanden og kærligheden til, og ofte oplever man efterfølgende en dybere kontakt, omsorg og respekt overfor hinanden, da man sammen har delt sin sårbarhed og længsler, hvilket giver en større forståelse af hvem i hver især er, og hvad det er som binder jer sammen.

Gruppeforløb

Vi mennesker, indgår livet igennem, i mange forskellige grupper og fællesskaber.
Som sociale væsener, er vi dybt forbundne med og afhængige af hinanden, og på mange måder er vi ens, men vi er også meget forskellige.

Både forskellene og lighederne mellem deltagerne er vigtige drivkræfter i et gruppeforløb, for når vi møder andre med samme problematik som os selv, så sker der ofte et fantastisk samspil, en særlig omsorg for hinanden, som ikke kan beskrives med ord, men skal føles.
Uanset om det er i grupper for børn og unge eller for voksne, opstår der et kærligt nærvær og du vil opleve, måske for første gang, at du ikke er den eneste som har det på dén måde, - og dét i sig selv, kan have en helende effekt.


Der startes løbende samtalegrupper op med specifikke tematikker.


Kommende forløb:

Online gruppe for forældre med særligt sårbare teenagerbørn
Skriv til psykoterapeut og samtalegruppeleder Gitte Schnell for nærmere information - der er begrænset pladser)


Som forælder til et barn i teenagealderen som enten er psysisk sårbar eller som udfordre os og vores grænser, kan vi hurtigt komme til at føle, at vi mister vores nærhed og fortrolighed med vores barn og at afstanden i mellem os vokser - dag for dag.


Mange forældre oplever, at det er svært at dele sine udfordringer, følelser og tanker med sine venner og familie, og om det man kæmper med.
Man kan have følelsen af utilstrækkelighed, afmagt, skyld, skam, sorg og frustration, og det er til tider, vanskeligt at bevare troen på sig selv og om det man gør, er det rigtige.


I gruppen taler vi om det som fylder mest hos jer som forældre i hverdagen og hvor I føler jer mest udfordret.

Vi arbejder udfra jeres dagligdagssituationer og går nysgerrigt til værks for at finde ind til årsagen for jeres kampe eller barnets udfordringer.


  • Du er i et trygt, varmt og fortroligt rum sammen med ligesindet forældre
  • Du vil kunne genkende dig selv i de andres fortællinger og dele dine sorger, frustrationer og succeser med dem.
  • Du vil få nye indsigter, et nyt perspektiv på jeres situation, nyttig viden om dine egne og dit barns triggers og forsvarsstrategier.
  • Du vil opleve, at du bestemt ikke er alene om at være udfordret i forælderrollen og at blive taget af dine følelser
  • Du vil få konkrete værktøjer og støtte i at udvikle nye ressourcer og nye håndteringsstrategier som vil kunne genskabe kontakten, nærheden og tilliden imellem dig og dit store barn.


Skriv direkte til Gitte Schnell for at blive kontaktet via SMS 21810992 eller send en mail til gitte@emotions-terapi.dk