Styrk dit mentale helbred

Terapi er en god ressource til at styrke dit selvværd og til at hjælpe dig med at komme i harmoni med din indre og ydre verden.

Det er en ansvarlig investering i dig og dem du holder af.
Det er også en unik mulighed for, at kaste lys over svære følelser og tanker, usunde mønstre, og at finde en ny retning i livet.


At gå terapi er at tage sig selv og dèt at ville have det godt - alvorligt!


Sammen med din terapeut vil du tage ansvaret for din forandringsproces. I vil sætte nogle produktive rammer for dit forløb som arbejder hen mod det du ønsker og har brug for.

Uanset hvilken terapeut du vælger hos os, så vægter vi alle tryghed, nænsomhed, anerkendelse og empati højest.


Hvis du ikke har gået i terapi tidligere, kan det dog godt føles lidt grænseoverskridende, at skulle booke den første aftale.


Men for langt de fleste, er det dog en stor lettelse, særligt hvis man har gået rundt med sine udfordringer over en længere periode.

Temaer i et forløb kan omhandle


 • Livskriser som skilsmisse, sygdom og tab
 • Usunde samspilsmønstre og adfærd
 • Kærligheds og seksualitetstemaer
 • Par- og familiekonflikter
 • Børn og unge problematikker
 • Svigt i opvækst og barndomstemaer
 • Arbejdsrelateret stress
 • Livsstress
 • Sorgbearbejdning
 • Identitetskrise
 • Angst
 • Tabuer i familien
 • Skyld og skam


 • Ensomhed
 • Mobning
 • Problematisk vrede
 • Uhensigtsmæssige tankemønstre
 • Afhængighed
 • Problematisk forhold til mad og egen krop
 • Adoptionsrelateret problematikker
 • Ufrivillig barnløshed
 • Personlig udvikling
 • Kropslig ubalance
 • Lavt selvværd
 • Bekymringer og tankemylder
 • Utryg tilknytning
 • Børn med særlige behov

Find det forløb og den terapeut som passer bedst til dig

Er du i tvivl om terapi er den rette løsning for dig?

Eller om hvilken terapeut du skal vælge?

Så kan vi tilbyde dig en telefonisk samtale hvor vi vil vejlede dig ud fra dine aktuelle behov.

Det er ganske uforpligtende.


Individuel terapi

Når et menneske beslutter sig for at gå i terapi, er det oftest, fordi det er stødt på forhindringer, der gør livet mere udfordrende at leve.
Angst, stress, depressionssymptomer, ensomhed og relationsproblematikker leder ofte folk til, at søge hjælp.

Man kan også være midt i en livskrise som ved skilsmisse, har mistet sit job, tabt arbejdsevne eller er i dyb sorg efter at have mistet en nærtstående.

Det kan også være en fastlåst adfærd, tankemønstre eller manglende evne til at ingå i sunde relationer.
 

Undertiden beskriver klienter, at de føler sig fanget i et hamstre hjul og har mistet kontakten til sig selv og med det, der er livgivende.

Andre gange er det mere ønsket om personlig udvikling som er drivkraften.


I samspillet med din terapeut  støttes du i, at sætte ord på din indre oplevede verden, reflektere bevidst over den og dine (måske) umødte behov – og herunder forandre på det, som står i vejen for det at have det godt med dig selv og andre.


Gennem terapi bliver det muligt at skabe nye perspektiver og måder at se dig selv, og dine relationer på.

Det skabes muligheder for ny meningsdannelse, forsoning med det svære og opløsning af fastlåste tanker, følelser og adfærd.


Par- og familieterapi
Få et trygt rum og en dedikeret tid til dig og den eller de du holder allermest af, og hvor I kan få talt om og udtrykt de ting, I ikke får gjort til hverdag. 

En par-og familieterapeut, kan ofte høre alt det I måske ikke længere selv er i stand til, fordi umødte behov, frustrationer og længsler undertrykkes, sløres eller gemmes væk under hverdagens krav, forpligtigelser og fastlåste mønstre.


I et samtaleforløb fokuseres der på jeres dynamik, samspil og roller i familien, og I får mulighed for at kunne få øje på jeres forskelligheder og ligheder, og hvor I er stærke og hvor I måske misforstår hinanden. I støttes nænsomt og guides i, at komme ind til kernen af det, der virkelig betyder noget for jer, og over tid, vil I igen kunne nå hinanden, på en mere udviklende og nærende måde - og det er dér den samlende kraft for jer som familie eller par ligger gemt.

Det kan være svært at tage det første skridt og kontakte en par- eller familieterapeut, da det også er en erkendelse af, at alt måske ikke er som man drømte om eller håbede på i parforholdet eller i den måde I er en familie på.


Men når man beslutter sig for at gå i terapi som par eller familie så er det også en måde at vælge hinanden og kærligheden til, og ofte oplever man efterfølgende en dybere kontakt, omsorg og respekt overfor hinanden, da man sammen har delt sin sårbarhed og længsler, hvilket giver en større forståelse af hvem i hver især er, og hvad det er som binder jer sammen.

Gruppeforløb

Vi mennesker, indgår livet igennem, i mange forskellige grupper og fællesskaber.
Som sociale væsener, er vi dybt forbundne med og afhængige af hinanden, og på mange måder er vi ens, men vi er også meget forskellige.

Både forskellene og lighederne mellem deltagerne er vigtige drivkræfter i et gruppeforløb, for når vi møder andre med samme problematik som os selv, så sker der ofte et fantastisk samspil, en særlig omsorg for hinanden, som ikke kan beskrives med ord, men skal føles.
Uanset om det er i grupper for børn og unge eller for voksne, opstår der et kærligt nærvær og du vil opleve, måske for første gang, at du ikke er den eneste som har det på dén måde, - og dét i sig selv, kan have en helende effekt.


Der startes løbende samtalegrupper op med specifikke tematikker.Kommende samtalegrupper i 2021


Gruppe for adopterede piger og drenge mellem 10 og 13 år
Opstart august 2021
(begrænset pladser)


Ved at deltage i et gruppeforløb, mødes børn og unge med ligestillede.
Dette giver en unik mulighed for at være en del af et fællesskab hvor man kan dele oplevelser, svære tanker og følelser omkring det at være adopteret.
Barnet får også mulighed for at dele sin adoptionshistorie i et trygt fællesskab, og hvor genkendelse, spejlinger og anerkendelse. Dette kan give den enkelte et mere nuanceret og reflekteret narrativ omkring sin livshistorie.
Gruppen er samtidig en fantastisk mulighed for at kunne danne nye relationer og berigende venskaber.


Læs mere om forløbet HER eller skriv til samtalegruppeleder Gitte Schnell for nærmere information


Online gruppeforløb for forældre med særligt sårbare børn
- med og uden diagnoser
Næste hold starter august 2021
(begrænset pladser)


Som forælder til et særligt sårbart barn, med eller uden diagnose, kan man hurtigt føle sig meget alene.Mange oplever, at det er svært at dele sine følelser og tanker med sine venner og familie, om de udfordringer man kæmper med, måske hver eneste dag.
Man kan have oplevelsen af isolation, utilstrækkelighed og udmattelse, og at det til tider, er vanskeligt at bevare troen på sig selv og om det man gør, er det rigtige.


I gruppen taler vi om det som fylder mest hos jer som familie med et særligt sårbart barn.
Om der hvor du som forælder føler dig mest udfordret og alene.
Om hvornår savner du nogle bedre håndteringsstrategier?
Om hvad er dine u-mødte behov og længsler?


Du vil også få ny indsigt, psykologisk viden og muligheder for at skabe nye håndterimgsstrategier til gavn både for dig og dit barn.


Læs mere om forløbet HER eller skriv til samtalegruppeleder Gitte Schnell for nærmere information.